logo

NABÓR DO SZKOŁY 2021/2022

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym  

09.03.2021r.    od godz. 8.00

 

26.03.2021r.       do godz. 16.00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym  

09.03.2021r.    od godz. 8.00

 

26.03.2021r.       do godz. 16.00

3. Podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły oraz zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

1.04.2021

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 02.04.2021 09.04.2021

Szanowni Państwo wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy I znajdują się na stronie internetowej szkoły https://www.spgrzedzice.pl/ lub można je pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godz. od 7.30 do 14.00.

Komentarze niedostępne.