logo

Plan lekcji

Rok szkolny 2020/2021, I półrocze

Klasy: 0a, 0b, 1a, 1b
Klasa 2a, 2b, 3a, 3b
Klasa 4a, 5a, 6a, 7a
Klasa 6b, 7b, 8a