logo

Historia szkoły

Po wyzwoleniu, w 1945 roku Grzędzice (wówczas Pieski) były jedną z miejscowości gdzie dotarła fala osadnictwa. Ważnym stało się by dzieci osadników mogły uczęszczać do polskiej szkoły. Zadanie zorganizowania szkoły zaczęto zrealizowano 1946 roku. Uwieńczone ono zostało otwarciem 1 września 1946 roku szkoły w Grzędzicach.

W 60-letniej historii szkoły funkcje kierownicze pełniło 9 dyrektorów. Najczęstsze zmiany kierowników szkoły przypadają na pierwsze 6 lat działalności szkoły. W tym czasie czterokrotnie nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym.

Irena Samsel
Kierownik szkoły w latach: 1946 - 1948

Pierwszą kierowniczką, a zarazem organizatorką szkoły była młoda, kwalifikowana nauczycielka Irena Samsel. Z jej inicjatywy szkołę przeniesiono do własnego budynku. Funkcję kierownika pełniła do 1948 roku.

Czesław Niekra
Kierownik szkoły w latach: 1948 - 1950

Drugim kierownikiem szkoły był nauczyciel Czesław Niekra. Pełnił on swoją funkcje do 1950 roku, kiedy to opuścił szkołę na własną prośbę.

Piotr Gajewski
Kierownik szkoły w latach: 1950 - 1951

Od stycznia 1950 roku do października 1951 roku stanowisko kierownika szkoły piastował Piotr Gajewski.

Leszek Giziński
Kierownik szkoły w latach: 1952 - 1958

Czwarty kierownik szkoły w Grzędzicach jest wspominany jako osoba, dzięki staraniom której odremontowane zostały dwa budynki, stanowiące do dziś siedzibę szkoły. Kierownik Giziński był dyrygentem stworzonej przez siebie orkiestry dziecięcej, która kilkakrotnie była nagradzana na powiatowych i wojewódzkich konkursach.

Barbara Drańczarek (Mędraszek)
Kierownik szkoły w latach: 1958 - 1968

W 1958 roku stanowisko kierownicze objęła pracująca od 1950 roku w tutejszej szkole kwalifikowana nauczycielka biologii Barbara Drańczarek (Mędraszek) Pani kierownik aktywnie współpracowała ze środowiskiem lokalnym, angażując dzieci i młodzież do prac społecznych przy remoncie drugiego budynku. Swoją funkcję pełniła przez 10 lat.

Ryszard Góra
Kierownik szkoły w latach: 1968 - 1976

Szóstym kierownikiem, sprawującym tę funkcję przez 6 lat był pan Ryszard Góra

Antoni Raducha
Dyrektor szkoły w latach: 1976 - 1977

W 1976 roku dyrektorem szkoły został legitymujący się średnim wykształceniem pedagogicznym, nowozatrudniony pracownik Antoni Ruducha

Jerzy Krawczyński
Dyrektor szkoły w latach: 1977 - 2004

W 1977 roku funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzicach objął absolwent tutejszej szkoły Jerzy Krawczyński. Był on najdłużej, bo przez 27 lat dyrektorem szkoły. Zainteresowania muzyczne pana Krawczyńskiego sprawiły, że szkoła w Grzędzicach była najbardziej rozśpiewaną szkołą w gminie Stargard Szczeciński.

Irena Szymczyk

Nauczyciel pełniący funkcje dyrektora szkoły od czerwca 2006 roku do października 2007 roku.

Danuta Stankiewicz
Dyrektor szkoły od 2004 do 2019 roku

Pani Danuta Stankiewicz objęła funkcję dyrektora szkoły w 2004 roku. W swoich działaniach dużo uwagi poświęca zagadnieniom poprawy jakości pracy szkoły. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organem nadzorującym. Modernizuje pomieszczenia szkoły tak by była funkcjonalna i jak najlepiej służyła uczniom.

Damian Gralak
Dyrektor szkoły od 2019 roku