logo

Dokumenty szkoły

Terminarz roku szkolnego 2023/2024
Rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami 2023/2024
 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy I
Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach
Załączniki do Statutu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Kalendarz uroczystości 2023/2024
Ocenianie i klasyfikowanie 2023/2024
Regulamin dowozów i odwozów uczniów