Terminy zebrań z rodzicami 2016/17

 

Termin - adresat spotkań

Tematyka zebrań

21 – 22.09.2016

(środa i czwartek)

godz. 17.00

rodzice

 

-terminarz roku szkolnego

- Statut, WSO, Plan wychowawczy

-wymagania edukacyjne i PSO ze wszystkich przedmiotów

-elementy planu pracy szkoły

-szczegółowy harmonogram rad pedagog. klasyfikacyjnych

-terminy spotkań z rodzicami

-terminy dotyczące klasyfikacji uczniów

-opracowanie i zatwierdzenie  planu pracy  wychowawcy

-propozycje tematyki lekcji  wychowawczych i pedagogizacji

-omówienie planowanych wycieczek i konkursów

-informacje o planowanych spotkaniach pedagogizacyjnych

-informacja o sposobach kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami

-wybranie lub uaktualnienie  klasowej rady rodziców

-wybranie szkolnej rady rodziców

 

-informacje o planie lekcji, przedmiotach, podanie nazwisk nauczycieli itp.


 

 

28.09.2016r.

środa

godz. 17.00

 rada rodziców

 

 

- wybór prezydium RR

- zapoznanie rodziców z regulaminem rady rodziców

-uchwalenie szkolnego programu profilaktyki

-zaplanowanie pracy RR w bieżącym roku szkolnym

 

16 – 17.11.2016r.godz.17.00

rodzice

 

26 – 27.04.2017r.godz.17.00

 

 

Zebranie informacyjne:

-prezentacja dorobku dzieci

-informacje o ocenach bieżących, przewidywaniach nauczycieli,

 -opiniowanie postępu ucznia w zakresie osiągania edukacyjnych celów i omawianie jego trudności

-możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami na terenie szkoły

-pedagogizacja

 

 

Do 22.12.2016r.

Do 31.05.2017r.

 

 

-przekazanie rodzicom przewidywanych zagrożeń oceną niedostateczną w formie listu poleconego

 

 

04 - 05.01.2017r. godz.17.00

08 – 09.06.2017r.godz.17.00


rodzice

 

 

Zebrania z rodzicami:

-przekazanie rodzicom ustalonych ocen klasyfikacyjnych odpowiednio – śródrocznych i rocznych

-podsumowanie odpowiednio-półrocza i roku szkolnego

 

 

Nasz profil na Facebooku

Rada rodziców przy SP Grzędzice

Skuteczna nauka słówek

Reklama

Kiedy mamy przerwy?

8.45 - 8.55
9.40 - 9.50
10.35 - 10.50
11.35 - 11.50
12.35 - 12.40
13.25 - 13.35
14.20 - 14.25

Zobacz w galerii zdjęć

Kto jest z nami?

Naszą witrynę przegląda teraz 704 gości 
Reklama