logo

Wnioski rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (obwodowej)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (obwód szkoły)

Deklaracja kontynuacji – przedszkole przy szkole podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (poza obwodem)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (poza obwodem)

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Upoważnienie do odbioru dziecka prze inne osoby niż rodzice – opiekunowie prawni