Informacje
SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w GRZĘDZICACH

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach istnieje od 1946 r. W swojej ponad 60-letniej historii placówka uczyła i wychowywała kilka pokoleń mieszkańców Grzędzic i pobliskich miejscowości. 16 października 2006 roku Szkole Podstawowej w Grzędzicach nadane zostało imię Jana Pawła II. Tak znakomity patron jest naszym autorytetem w trudnej sztuce wychowania i samowychowania. Uczy nas „mierzyć drugiego człowieka miarą serca”.
Kilkakrotnie w swojej historii szkoła zmieniała siedzibę, by ostatecznie od 1 września 1997 r. rozpocząć funkcjonowanie w rozbudowanej i zmodernizowanej placówce charakteryzującej się: nowoczesnym systemem oświetleniowym, wentylacyjnym i grzewczym oraz funkcjonalnym kompleksem sanitarnym.
Placówka dysponuje: 7 klasopracowniami wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne oraz pracownią komputerową, centrum multimedialnym zlokalizowanym w bibliotece szkolnej, gabinetem pedagoga, gabinetem pielęgniarki szkolnej, sekretariatem, salą gimnastyczną i boiskiem szkolnym. Do szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu obejmującego miejscowości: Grzędzice, Lipnik i Żarowo. Uczniowie dojeżdżający są przywożeni i odwożeni autobusem szkolnym.
Zgodnie z potrzebami rodzin naszych uczniów w godzinach 6.30 - 16.30 dzieci objęte są opieką świetlicy szkolnej.

Szkoła jest placówką nowoczesną, stale rozwijającą się, stwarzającą warunki do wszechstronnego, rozwoju każdego ucznia, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami. Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami nauczania, zapewniając wysoki poziom nauczania.

Uczymy naszych uczniów solidnie pracować, kochać swój kraj i miejsce, z którego pochodzą oraz swoją rodzinę.

Kreujemy postawy: aktywności w procesie uczenia się, odpowiedzialności za swoją przyszłość, zaangażowania w pracę na rzecz wspólnego dobra, tolerancji i patriotyzmu.

Dzieci uczą się w małych zespołach, uczęszczając do sześciu oddziałów (klasy I –VI) oraz do oddziału zerowego.

Językami obcymi nauczanym w szkole jest język angielski oraz język niemiecki. Klasy I – III uczą się języka angielskie go oraz dodatkowo języka niemieckiego; w klasach IV – VI nauczanym językiem jest język niemiecki  oraz język angielski.

Uczniowie szkoły mogą korzystać z następujących zajęć specjalistycznych:

    * gimnastyka korekcyjna
    * zajęcia logopedyczne
    * terapia pedagogiczna
    * zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I - III
    * zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV - V

W szkole działają koła zainteresowań:

    * SKS dla uczniów klas I - III   
    * SKS dla uczniów klas IV - VI
    * Koło informatyczne
    * Koło plastyczne
    * Koło muzyczne
    * Koło teatralne
    * Koło matematyczne
    * Zajęcia sportowe: piłka nożna

 

 
Poprzednia internetowa strona szkoły

Jesteś na nowej witrynie internetowej naszej szkoły.

Możesz jednak przypomnieć sobie wygląd poprzedniej szkolnej strony (tutaj). Która ciekawsza?

 

 

 

 


Nasz profil na Facebooku

Rada rodziców przy SP Grzędzice

Skuteczna nauka słówek

Reklama

Kiedy mamy przerwy?

8.45 - 8.55
9.40 - 9.50
10.35 - 10.50
11.35 - 11.50
12.35 - 12.40
13.25 - 13.35
14.20 - 14.25

Zobacz w galerii zdjęć

Kto jest z nami?

Naszą witrynę przegląda teraz 644 gości 
Reklama