Podręczniki szkolne 2016/2017


Terminarz oceniania i klasyfikowania 2016/2017

 

Termin

Czynności

Osoba

odpowiedz.

 

20.12.-22.12.2016r.

 

wpisanie ołówkiem w dzienniku lekcyjnym przewidywanych półrocznych ocen   klasyfikacyjnych z przedmiotów i poinformowanie o nich uczniów

Nauczyciele przedmiotów

wpisanie ołówkiem w dzienniku lekcyjnym przewidywanych półrocznych ocen zachowania i poinformowanie o nich uczniów

Wychowawcy klas

powiadomienie rodziców ucznia, który jest zagrożony oceną niedostateczną o tym fakcie, listem poleconym

Wychowawcy klas

03.01.2017r. –

 10.01.2017r.

Możliwość poprawy oceny na warunkach, jakie określa PSO (zgodnie z WSO)

09.01.2017r. –

10.01.2017r.

wpisanie długopisem w dzienniku ustalonych półrocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów i poinformowanie o nich uczniów i rodziców na zebraniu z rodzicami

Nauczyciele przedmiotów

wpisanie długopisem w dzienniku lekcyjnym ustalonych półrocznych ocen zachowania i poinformowanie o nich uczniów i rodziców na zebraniu z rodzicami

Wychowawcy klas

24.05.2017r.-31.06.2017r.

 

Oceny przewidywane

wpisanie ołówkiem w dzienniku lekcyjnym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów i poinformowanie o nich uczniów

Nauczyciele przedmiotów

wpisanie ołówkiem w dzienniku lekcyjnym przewidywanych rocznych ocen zachowania i poinformowanie o nich uczniów

Wychowawcy klas

powiadomienie rodziców ucznia, który jest zagrożony oceną niedostateczną o tym fakcie, listem poleconym

Wychowawcy klas

12.06.2017r.- 13.06.2017r.

 

Oceny ustalone

wpisanie długopisem w dzienniku ustalonych rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów i poinformowanie o nich uczniów i rodziców na zebraniu z rodzicami

Nauczyciele przedmiotów

wpisanie długopisem w dzienniku lekcyjnym ustalonych rocznych ocen zachowania i poinformowanie o nich uczniów i rodziców na zebraniu z rodzicami

Wychowawcy klas

24.08 -31.08.2017r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Nauczyciele przedm.,

w ustalonych indyw.terminach

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

Nauczyciele przedm., Wychowawcy

klas

 

Rada rodziców przy SP Grzędzice

Skuteczna nauka słówek